Τα «αφεστώτα ώτα», ευρέως γνωστά ως πεταχτά αυτιά, είναι ένα αισθητικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό ανθρώπων. Συγκεκριμένα ένα 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού γεννιέται με πεταχτά αυτιά.

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Η ωτοπλαστική συνήθως μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ιατρικό μας χώρο ή σε ιδιωτική κλινική εάν χρειαστεί ολική νάρκωση. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει την ίδια ημέρα σπίτι του χωρίς να χρειαστεί παραμονή στην κλινική.

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Η αναισθησία εξαρτάται από την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του ασθενούς σε μικρές ηλικίες γίνεται γενική νάρκωση και σε ενήλικες τοπική ή μέθη (υπνοχάλαση).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Συνήθως διαρκεί περίπου 1 ώρα.

  • Κλασσική προσέγγιση Ωτοπλαστικής;

    Ο χειρουργός με την ωτοπλαστική έρχεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματα εκείνα που αφορούν στη διάπλαση του πτερυγίου των αυτιών μας και στα οποία οφείλεται η προβολή προς τα έξω. Στην κλασσική προσέγγιση ωτοπλαστικής πραγματοποιείται μία τομή στην πίσω πλευρά του αυτιού μέσα από την οποία ο χειρουργός διορθώνει το πρόβλημα και αφαιρεί την περίσσεια δέρματος.

Βελτίωση σημείων

Επιπλέον με την επέμβαση της ωτοπλαστικής μπορεί να γίνει διόρθωση και της εξωτερικής εικόνας των αυτιών, όπως:

  • τον λοβό του αυτιού
  • τα μικρά και βαθιά με προπέτεια αυτιά
  • τα οστρακοειδούς σχήματος αυτιά, από τα οποία λείπουν οι εξωτερικές πτυχώσεις και η καμπύλη του εξωτερικού στεφανιού

Κλείσε ραντεβού για δωρεάν ενημέρωση